ผู้บังคับบัญชาระดับ สตม.

รอง ผบช.สตม.

ผบก. ในสังกัด สตม.